Author : Urednik

Osiguranje poljoprivredne proizvodnje

Otvoren je natječaj za dodjelu potpora temeljem Pravilnika o provedbi intervencije 76.01. “Osiguranje poljoprivredne proizvodnje” iz Strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike RH 2023.-2027. Svrha natječaja je dodjela potpora za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja. Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 eura, a intenzitet potpore iznosi 70% prihvatljive premije osiguranja. Prihvatljivi […]

Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Otvoren je natječaj za operaciju 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala” iz Programa ruralnog razvoja RH. Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog prirodnim nepogodama (osim potresa) kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili registrirane u Jedinstvenom […]

Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj iz Programa ruralnog razvoja RH za provedbu podmjere 4.4. “Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena” – provedba tipa operacije 4.4.1 “Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša”. Zahtjevi za potporu mogu se dostaviti do 7. kolovoza 2023. […]

Dvadeset milijuna kuna za obnovu zemljišta i proizvodnih potencijala

Otvoren je novi natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala” iz podmjere 5.2. “Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima” iz Programa ruralnog razvoja RH. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 20 milijuna kuna, a visina javne potpore je […]

Scroll to top
Skip to content