PCZŽ

Poduzetnički centar Zagrebačke županije

Izgradnja sustava navodnjavanja

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu Podmjere 4.3. “Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva”, tipa operacije 4.3.1 “Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja”. Prijave počinju 1. veljače.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore je 150 milijuna kuna. Svrha natječaja je povećanje poljoprivrednih površina koje se mogu navodnjavati, prvenstveno radi smanjenja negativnog učinka suša, osiguranja stabilnosti poljoprivredne proizvodnje i povećanja konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje. Intenzitet potpore po projektu iznosi, najviše, 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi korisnici su jedinice regionalne samouprave. Prihvatljivi projekti su projekti izgradnje cjelovitog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav i slično). Više informacija na mrežnoj stranici www.ruralni.razvoj.hr.

Izgradnja sustava navodnjavanja
Scroll to top
Skip to content