PCZŽ

Poduzetnički centar Zagrebačke županije

Kreiranje baze projekata za financiranje iz EU fondova

Ministarstvo poljoprivrede započelo je s procesom izrade strateških dokumenata koji će biti osnova za financiranje projekata i programa. U završnoj fazi izrade su nacionalne strategije razvoja poljoprivrede i akvakulture, a za sljedeće programsko razdoblje priprema se Strateški plan za provedbu Zajedničke poljoprivredne politike te Operativni program za provedbu Zajedničke ribarstvene politike.

S ciljem što kvalitetnije pripreme programskih dokumenata, strategija i planova te mogućnosti planiranja konkretnih mjera koje će u narednom razdoblju imati mogućnost prijave za financiranje iz EU fondova (Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj, Europski fond za jamstva u poljoprivredi, Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, Mehanizam za oporavak i otpornost) i nacionalnog proračuna, Ministarstvo poljoprivrede poziva sve zainteresirane da se popunjavanjem upitnika uključe u stvaranje baze projekata vezanih uz poljoprivredu i ribarstvo te općenito ruralni prostor.

Predviđena baza projekata bit će osnova za daljnje planiranje i kreiranje mjera usmjerenih ispunjavanju ciljeva definiranih strateškim dokumentima, između ostalog i vezanih uz ublažavanje posljedica pandemije COVID-19, odnosno stvaranja gospodarstva otpornijeg na posljedice kriznih situacija.

Prijedloge projekata moguće je prijaviti putem Google obrasca najkasnije do 30. rujna 2020. godine.

Kreiranje baze projekata za financiranje iz EU fondova
Scroll to top
Skip to content