PCZŽ

Poduzetnički centar Zagrebačke županije

Natječaj LAG-a Sava: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Lokalna akcijska grupa „SAVA“ objavljuje treći Natječaj za provedbu tipa operacije 1.1.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava” sukladno „Lokalnoj razvojnoj strategiji Lokalne akcijske grupe „SAVA“ a koji je sukladan TO 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020“.

Prihvatljivi prijavitelji su SOPG,OPG, obrt, trgovačko društvo, zadruga s područja LAG obuhvata kojeg čine:

 • Općine: Brdovec, Dubravica, Klinča Sela, Luka, Marija Gorica, Pušća, Stupnik
 • Gradovi: Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedjelja, Zaprešić

Podnošenje zahtjeva za potporu (prijava) na ovaj Natječaj traje od 1. veljače do 4. ožujka 2022. godine, a sva pitanja mogu se postavljati do 18. veljače 2022. isključivo na e-mail adresu LAG-a „SAVA“ (info@lagsava.hr) sukladno tekstu Natječaja.

S ciljem jednakog tretmana, odabrani LAG ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta (korisnika), projekta ili određenih aktivnosti.

Potencijalni nositelji projekta (korisnici) mogu kontinuirano postavljati pitanja. Postavljeno pitanje treba biti jasno postavljeno s jasnom poveznicom na predmetni Natječaj.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG Natječaju iznosi 1.718.241,93 HRK, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 €, odnosno 113.278,50 HRK, intenziteta potpore 100%.

U svrhu informiranja potencijalnih korisnika/ca u nastavku je prezentacija spotrebnim informacijama.

Cilj natječaja je razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava zbog povećanja poljoprivredne proizvodnje te podizanja njihove konkurentnosti na tržištu poljoprivrednih proizvoda i efikasnije proizvodnje.

OSNOVNE INFORMACIJE O NATJEČAJU:

Korisnik mora imati sjedište/prebivalište na području Lokalne akcijske grupe „SAVA“ te se ulaganje mora također izvršiti na tom području.

Dodatno korisnik mora biti:

 • upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi (NN 30/2015), ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura;
 • mikro ili malo poduzeće
 • jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za obavljanje poljoprivredne djelatnosti: SOPG, OPG, obrt, trgovačko društvo, zadruga

Ciljevi projekta moraju se odnositi na:

 1. modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili
 2. povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanom kroz povećanje ukupnog standardnog ekonomskog rezultata.

Prihvatljive aktivnosti su:

 1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
 2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
 3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 4. kupnju poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
 5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja osim proizvoda ribarstva
 9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

Više informacija možete pronaći ovdje.

Natječaj LAG-a Sava: Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
Scroll to top
Skip to content