PCZŽ

Poduzetnički centar Zagrebačke županije

Oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla

Natječaj za tip operacije 3.1.1.

Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete

 • MJERA: M3
 • PODMJERA: 03.1.
 • TIP OPERACIJE: 3.1.1.
 • DATUM OBJAVE: 20. srpnja 2018.
 • DATUM PRIJAVE: 20. kolovoza 2018.
 • KRAJ PRIJAVE: 30. rujna 2020.
 • RASPOLOŽIVOST SREDSTAVA: Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 35.000.000 kuna
 • POTENCIJALNI KORISNICI: Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrt registriran za poljoprivrednu djelatnost, trgovačko društvo za poljoprivrednu djelatnost, fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, obrti, mikro, mala i srednja poduzeća
 • PODRUČJE: Bilinogojstvo, stočarstvo, maslinarstvo, vinogradarstvo, voćarstvo, povrćarstvo
 • SUFINANCIRANJE: 100%

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi Natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. “Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Svrha natječaja je dodjela potpore za pokriće troškova u prvim godinama sudjelovanja poljoprivrednika u sustavima kvalitete. Prihvatljivi korisnici su aktivni poljoprivrednici upisani u Upisnik poljoprivrednika u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, koji po prvi put ulaze ili najdulje pet godina sudjeluju u:

 • sustavu kvalitete za zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla, sustavu za zajamčeno tradicionalne specijalitete te sustavu neobveznih izraza kvalitete u skladu s EU i nacionalnim zakonodavstvom ili nacionalnom sustavu kvalitete
 • sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje, uz ispunjavanje uvjeta da nisu korisnici Mjere 11 – Ekološki uzgoj iz Programa, osim kategorije ekoloških prerađivača i pčelara koji mogu biti korisnici Mjere 11 – Ekološki uzgoj iz Programa.

Nadalje, prihvatljivi korisnici su i iz kategorije mikro, malih i srednjih poduzeća.

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi sudjelovanja u sustavu kvalitete
 • troškovi stručne kontrole i certifikacije ovlaštenoga kontrolnog tijela

Potpora se odobrava na razdoblje do pet godina u maksimalnom iznosu do 15.000 eura, odnosno maksimalno do 3000 eura godišnje u protuvrijednosti u kunama.

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u do 30. rujna 2020. ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Pobliže informacije 

Oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla
Scroll to top
Skip to content