PCZŽ

Poduzetnički centar Zagrebačke županije

Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 23. studenoga 2020. dva natječaja za provedbu podmjere 4.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva” iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Zainteresirani za prijavu na natječaj sve potrebne informacije, kao i uslugu pripreme, provedbe i prijave projekta mogu dobiti u Poduzetničkom centru Zagrebačke županije, Ulica grada Vukovara 274/V, Zagreb, telefon 01/2090-784.

      1. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po ovome natječaju iznosi 250.000.000 kuna od čega:

 • 125.000.000 kuna za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije)
 • 125.000.000 kuna za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO)

Prihvatljivi korisnici su:

 1. fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
 2. proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za sektor relevantan za ovaj natječaj.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 eura.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

 1. do 1.000.000 eura za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije)
 2. do 3.000.000 eura za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO)
 3. do 100.000 eura za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 eura, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, osim u slučaju zajedničkih projekata.

      2. Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskoga gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po ovom natječaju iznosi 50.000.000 kuna.

Prihvatljivi korisnici su:

 1. fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
 2. proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za sektor relevantan za ovaj natječaj.

U sklopu ovoga natječaja prihvatljivi su isključivo korisnici koji su podnijeli zahtjev za potporu za prihvatljiva ulaganja na natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva. Ulaganje u sklopu ovoga natječaja mora biti povezano s prihvatljivim ulaganjem iz natječaja za provedbu tipa operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva.

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 eura.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:

 1. do 300.000 eura u kunskoj protuvrijednosti
 2. do 100.000 eura za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 eura, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, osim u slučaju zajedničkih projekata.

Prvi dio zahtjeva za potporu za ove natječaje može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 14. prosinca 2020. do 30. travnja 2021. godine.

Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva
Scroll to top
Skip to content