Gradnja i/ili rekonstrukcija malih klaonica

Objavljen je natječaj za provedbu Podmjere 4.2. Programa ruralnog razvoja RH “Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“, operaciju 4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima – male klaonice.

Svrha natječaja

Svrha Natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje ulaganjima u gradnju/rekonstrukciju malih klaonica sa ili bez opremanja/kupnje pokretnih klaonica.

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi korisnici su:

a) fizičke i pravne osobe (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije /EU/ br. 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom /26/ iste Uredbe) koje imaju odobren objekt (konačnim rješenjem u upravnom postupku odobravanja objekta) kojim su registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koja je predmet ulaganja u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (17. lipnja 2022.) u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla

b) fizičke i pravne osobe (mikro, mala i srednja poduzeća kako su definirana u Prilogu I. Uredbe Komisije /EU/ 702/2014 te velika poduzeća kako su definirana člankom 2. točkom /26/ iste Uredbe), koje nemaju odobren objekt (nisu registrirane) za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (17. lipnja 2022.) pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu imaju odobren objekt (konačnim rješenjem u upravnom postupku odobravanja objekta) za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla

Prihvatljivi korisnici moraju ispuniti uvjete iz Priloga 1 ovoga Natječaja.

 Visina potpore

Visina potpore po projektu iznosi od 15.000 eura do 200.000 eura

Početak prijave je 6. rujna 2022., a više informacije može se dobiti na mrežnoj stranici ruralnirazvoj.hr .

Gradnja i/ili rekonstrukcija malih klaonica
Scroll to top
Skip to content