Jamstvena shema

Jamstvena shema Zagrebačke županije

Poduzetnički centar Zagrebačke županije izdaje jamstva kao instrument osiguranja investicije trgovačkim društvima, obrtima, zadrugama, obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima s područja Zagrebačke županije koji traže kreditna sredstva kod poslovnih banaka.

U 2019. godini donijet je program Jamstveni instrumenti za osiguranje financiranja projekata malog gospodarstva na području Zagrebačke županije unutar kojeg je projekt “Jamstvena shema Zagrebačke županije”, te je time omogućeno daljnje odobravanje jamstava gospodarskim subjektima koji traže kreditna sredstva.

Ova aktivnost se provodi od 2012. godine kada je Poduzetničkom centru pripojena Jamstvena agencija za poticanje razvoja malog gospodarstva Zagrebačke županije.

Scroll to top
Skip to content