Lokalne razvojne strategije

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu operacije 19.1.1. “Pripremna pomoć” iz Programa ruralnog razvoja RH.

Zahtjev se može podnijeti od 1. rujna do 31. prosinca 2022. godine.

Svrha natječaja je dodjela potpore za izgradnju kapaciteta, te osposobljavanje i umrežavanja u svrhu pripreme i provedbe lokalne razvojne strategije za programsko razdoblje od 2023. do 2027. godine.

Prihvatljivi korisnici su lokalne akcijske grupe (LAG) koje nisu odabrane za provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS) u programskom razdoblju 2014.-2020.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 800.000 kuna.

Intenzitet potpore može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, a najviše 200.000 kuna po korisniku. Sredstva potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90% udjela, a Republika Hrvatska s 10%.

Više informacija na mrežnoj stranici www.apprrr.hr.

Lokalne razvojne strategije
Scroll to top
Skip to content