Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj iz Programa ruralnog razvoja RH za provedbu podmjere 4.4. “Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena” – provedba tipa operacije 4.4.1 “Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša”. Zahtjevi za potporu mogu se dostaviti do 7. kolovoza 2023. godine.

SVRHA NATJEČAJA

Svrha natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ciljem očuvanja staništa velikih zvijeri te zaštite domaćih životinja od napada velikih zvijeri na području rasprostranjenosti velikih zvijeri i otoka čime se doprinosi otpornom i održivom razvoju poljoprivredne proizvodnje na tim područjima.

PRIHVATLJIVI KORISNICI

Prihvatljivi korisnici su:

– poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika

– javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode

– udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom

VISINA POTPORE

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 400 EUR

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 100.000 EUR

RASPOLOŽIVOST SREDSTAVA

5.900.000 EUR

SUFINANCIRANJE

100 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost

Više informacija na mrežnoj stranici www.ruralnirazvoj.hr

Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša
Scroll to top
Skip to content