Obnova poljoprivrednog zemljišta

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi, 14. po redu Natječaj za provedbu tipa operacije 5.2.1. “Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala” iz podmjere 5.2. “Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima” iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika i/ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore iznosi 20 milijuna kuna, a visina javne potpore je 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Zahtjevi za potporu podnose se od 4. travnja.

Pobliže informacije o natječaju objavljene su na mrežnoj stranici www.apprrr.hr.

Obnova poljoprivrednog zemljišta
Scroll to top
Skip to content