Potpora malim poljoprivrednicima

Objavljen je natječaj za provedbu intervencije 73.12. Potpora malim poljoprivrednicima iz Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednoga gospodarstva od 3000 EUR-a SO do 10.000 EUR-a SO, ako ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno do 15.000 EUR-a SO za ulaganja u ostalim sektorima.

Visina potpore je od 5000 EUR do 30.000 EUR.

Intenzitet potpore iznosi 85% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova.

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu: od 1. srpnja 2024. do 31.srpnja 2024.

Prihvatljivi troškovi:

  • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednoga gospodarstva) objekata za životinje, staklenika, plastenika
  • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje (uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednoga gospodarstva) objekata za skladištenje i hlađenje proizvoda iz vlastite poljoprivredne proizvodnje
  • izgradnja i/ili opremanje sustava za navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu
  • izgradnja/rekonstrukcija i/ili opremanje objekata za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU
  • kupnja opreme za berbu, sortiranje i pakiranje vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  • kupnja poljoprivredne mehanizacije (uključujući mehanizaciju i opremu za preciznu poljoprivredu) i gospodarskih vozila za vlastitu poljoprivrednu proizvodnju (uključujući sektor vinogradarstva)
  • restrukturiranje postojećih i/ili podizanje novih višegodišnjih nasada, isključujući restrukturiranje postojećih vinograda za proizvodnju grožđa za vino
  • sustavi za prilagodbu i ublažavanje klimatskih promjena
  • kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)
  • nematerijalni troškovi: kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, autorska prava, robni žigovi i ostala nematerijalna ulaganja povezana s materijalnim ulaganjem.

Za više informacija obratite se na info@pczz.hr ili broj telefona 01/2090-784.

 

Potpora malim poljoprivrednicima
Scroll to top
Skip to content