Razvojni projekti

Poduzetnički centar Zagrebačke županije je poduzetnička potporna institucija usmjerena na stvaranje kvalitetnog i korisnički orijentiranog poduzetničkog okruženja u Zagrebačkoj županiji. Na tom planu za svoje klijente (poljoprivrednike, obrtnike i poduzetnike) nudi sveobuhvatnu podršku u razvoju projektnih ideja i prijedloga te postupku pripreme i podnošenja projektne prijave na natječaje fondova Europske unije, nacionalnih fondova, kao i za ishođenje kreditnih linija i zajmova.

Poduzetnički centar pruža sljedeće savjetodavne aktivnosti:

  • Identifikacija potencijalnih izvora sufinanciranja
  • Provjera prihvatljivosti prijavitelja i projektne ideje
  • Izrada projektne i prijavne dokumentacije
  • Podrška u provedbi projekta u svim fazama

Poduzetnički centar za svoje klijente prijavljuje projekte na natječaje Europskih fondova, poput Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) ili Europskog socijalnog fonda (ESF), ili na natječaje nacionalne, županijske ili lokalne razine. Isto tako prijavljuje projekte za ishođenje kreditnih linija i zajmova institucija, kao npr. Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), Hrvatska banke za obnovi i razvitak (HBOR), ili drugih poslovnih banaka.

Scroll to top
Skip to content