Ruralni razvoj

Program ruralnog razvoja

Provođenje Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske najvažnija je i najopsežnija aktivnost Poduzetničkog centra Zagrebačke županije u cilju unapređenja i razvoja ruralnih područja i poljoprivrede, prije svega Zagrebačke županije ali i ostalih dijelova Hrvatske.

Program ruralnog razvoja za razdoblje 2014. – 2020. je vrijedan oko 2.4 milijarde eura. Ovim programom se provodi 19 mjera s ciljem povećanja konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće. U ovom programskom razdoblju Poduzetnički centar je realizirao projekte u vrijednosti od preko 250 milijuna kuna u kojima su bespovratna sredstva iznosila oko 130 milijuna kuna.

Poduzetnički centar je sudjelovalo na osmišljavanju i razradi prijedloga i ideja za novo programsko razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem

Poduzetnički centar Zagrebačke županije izrađuje programe raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Do sada su izrađeni programi, ili su u završnoj fazi, koji se odnose na općine Preseka, Rakovec, Klinča Sela, Žumberak i Pokupsko, te grad Zaprešić.

U provedbi ovih složenih i dugoročnih projekata Poduzetnički centar surađuje sa svim relevantnim tijelima javne uprave, kao što su Ministarstvo poljoprivrede, Hrvatske vode, Hrvatske šume, općine i gradovi te ostala slična tijela, kako bi prikupila sve neophodne suglasnosti, rješenja i odobrenja navedenih institucija. Završetkom svakog projekta ostvare se mogućnost za se zemljište daje u zakup poljoprivrednicima.

Suradnja

Poduzetnički centar Zagrebačke županije kao potporna institucija u cilju provođenja Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske surađuje s drugim relevantnim dionicima:

Scroll to top
Skip to content