Ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu

Svrha natječaja za tip operacije 4.1.1 “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu” jest podizanje konkurentnosti i otpornosti poljoprivrednih gospodarstava sufinanciranjem ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu, čime se uz učinkovito korištenje prirodnih resursa i očuvanje okoliša doprinosi otpornom i održivom oporavku gospodarstava.

Prihvatljivi korisnici su:

  1. a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika
  2. b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija

Ukupno raspoloživa sredstva javne potpore iznose 63,5 milijuna kuna od čega:

– 19 milijuna kuna za ulaganja u Primorsko-goranskoj županiji, Ličko-senjskoj županiji, Zadarskoj županiji, Šibensko-kninskoj županiji, Splitsko-dalmatinskoj županiji, Istarskoj županiji, Dubrovačko-neretvanskoj županiji

– 44,5 milijuna kuna za ulaganja u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji, Virovitičko-podravskoj, Požeško-slavonskoj, Brodsko-posavskoj, Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Karlovačkoj, Sisačko-moslavačkoj, Gradu Zagrebu, Međimurskoj županiji, Varaždinskoj, Koprivničko-križevačkoj, Krapinsko-zagorskoj i Zagrebačkoj županiji

Visina javne potpore

Visina javne potpore po projektu iznosi od 5000 eura do 100.000 eura.

Intenzitet javne potpore i izvor financiranja

Do 50 % iz Instrumenta Europske unije za oporavak i otpornost

Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

  1. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili
  2. ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20. 12. 2013., str. 487 – 548, u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1305/2013).

Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 70 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

U slučaju iz točke A., za mlade poljoprivrednike, kako su definirani kao korisnici ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20 % uz uvjet:

  1. a) ako se radi o fizičkoj osobi, mladi poljoprivrednik mora prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu biti zaposlen kod te fizičke osobe – korisnika i početi plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede
  2. b) ako je korisnik pravna osoba, mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen kao odgovorna osoba u toj pravnoj osobi – korisniku prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Ako mladi poljoprivrednik ne ispuni uvjete navedene u točkama a) ili b) do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, dodatni intenzitet potpore od 20 % korisniku neće biti isplaćen.

Također, kako bi ostvario dodatnih 20 % potpore mladi poljoprivrednik treba dokazati stručna znanja i vještine (stručnu osposobljenost) u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

Datum prijave na natječaj je 11. studenoga 2022., a kraj prijave 29. prosinca 2022.

Ulaganja u navodnjavanje na poljoprivrednom gospodarstvu
Scroll to top
Skip to content